ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ! ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Απρ 5th, 2011 by admin | 0

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ«Κάλιο αργά παρά ποτέ» για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αφού κατάφεραν το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τα υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υπογράψουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον προσδιορισμό και καθορισμό στόχων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να αποφεύγονται και να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Έτσι, θα προσδιορίζονται τα ανώτερα και κατώτερα όρια με βάση τα οποία γίνεται η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε ότι αφορά το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου, το όζον, τα μικροσωματίδια, το μόλυβδο, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα. Θα ακολουθήσει κατάταξη κάθε ζώνης και οικισμού ανάλογα με τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ θα τεθούν για πρώτη φορά όρια για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, σε ότι αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια PM 2,5. Σημαντικό στοιχείο δείχνει ότι είναι η διάθεσης στο Κοινό των μετρούμενων στοιχείων σχετικά με την ποιότητα του αέρα, με ετήσιες εκθέσεις για όλους τους ρύπους, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ενημέρωσης ή συναγερμού για το όζον θα εκδίδονται σχετικές ανακοινώσεις για την προστασία του πληθυσμού. Οι ετήσιες εκθέσεις μεταξύ άλλων θα παρουσιάζουν τις υπερβάσεις  των οριακών τιμών, των τιμών στόχων, των μακροπρόθεσμων στόχων, των ορίων ενημέρωσης και συναγερμού και θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω πληροφορίες και εκτιμήσεις για την προστασία των δασών καθώς και πληροφορίες για άλλους ρύπους όπως, μεταξύ άλλων, για επιλεγμένες πρόδρομες ουσίες του όζοντος που δεν αποτελούν αντικείμενο κανονιστικών ρυθμίσεων. Με την απόφαση θα ληφθούν μέτρα για σταθμούς μέτρησης στα περισσότερα αστικά κέντρα της χώρας. Ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να γίνει εμπλουτισμός εξοπλισμού και εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζει η Κοινοτική Οδηγία, αφού μέχρι σήμερα τα σχέδια και οι αποφάσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση, σχεδόν ποτέ δεν εφαρμόσθηκαν.

Leave a Reply

κατασκευή ιστοσελίδων