ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014

Μάι 10th, 2011 by admin | 0

Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑΤΤΙΚΗ 2014» το οποίο «περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων και παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του μητροπολιτικού συγκροτήματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του». Δέκα χρόνια μετά τους επιτυχημένους Ολυμπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004, και ενώ στο διάστημα αυτό παρέμεινε μετέωρη η προσπάθεια να αξιοποιηθεί και ολοκληρωθεί η αναπτυξιακή ευκαιρία που πρόσφεραν οι Αγώνες, άρχισε μια νέα προσπάθεια. Χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε το Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για έργα που θα αλλάξουν ριζικά την Αθήνα. Δεν πρόκειται για παρεμβάσεις που προτείνονται για πρώτη φορά. Για την Αθήνα έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις και μελέτες που δεν έχουν υλοποιηθεί και κάποιες από αυτές απαιτούν ουσιαστική επικαιροποίηση. Είναι σημαντικό όμως που επιτέλους   συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο και συγκροτημένο πρόγραμμα, με προτεραιότητες και καθαρούς στόχους. Πέρα από την παραπάνω γενική διαπίστωση, θα θέλαμε να τονίσουμε σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την οριστικοποίηση και την εφαρμογή του προγράμματος που έχει ήδη αρχίσει. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να προστεθούν και ορισμένα άλλα έργα, κυρίως έργα περιορισμένου κόστους μελέτης και κατασκευής και δυνατής άμεσης εφαρμογής. Οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη υποβληθεί στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς. Τονίζουμε τη σημασία της κατ’ αρχήν εκπόνησης για κάθε έργο μιας μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για διάφορες εναλλακτικές λύσεις, η οποία θα οριστικοποιήσει και το κυκλοφοριακό πλαίσιο στο οποίο θα βασισθεί η οριστική μελέτη διαμόρφωσης του χώρου (ελεύθεροι χώροι, διέλευση Δημόσιας Συγκοινωνίας, Ποδηλατοδρόμοι, Πεζόδρομοι κ.ά.). Ορισμένες προτάσεις έργων όπως η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου και η μονοδρόμηση του ζεύγους των οδών Αχαρνών και Πατησίων, επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές και απαιτούν σοβαρές μελέτες στο πλαίσιο μιας καθολικής κυκλοφοριακής μελέτης όλου του Λεκανοπεδίου, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει και πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν.  Ασφαλώς η εφαρμογή του προγράμματος του ΥΠΕΚΑ δεν μπορεί να περιμένει τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μελέτης που, έστω και αν προκηρυχθεί αμέσως, θα περατωθεί μετά το 2014.  Επομένως, θα πρέπει να γίνουν ειδικές κυκλοφοριακές μελέτες για την ευρύτερη περιοχή ορισμένων έργων, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, κάτι που προβλέπεται για την οδό Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην παράλληλη βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί στη στάθμευση. Ήδη μια τέτοια κίνηση έχει αρχίσει από τον Δήμο της Αθήνας με τη βελτίωση και επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσηςκαι της συστηματικής αστυνόμευσης της παράνομης στάθμευσης. Επισημαίνουμε ότι η κυκλοφοριακή μελέτη που απαιτείται ως βάση για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εκτεταμένη έρευνα προέλευσης-προορισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούν σήμερα την οδό και ερωτήσεις στους οδηγούς για τις διαθέσεις τους να μειώσουν τη χρήση του αυτοκινήτου στην περιοχή μετά την πεζοδρόμηση και την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών (μετρό, τραμ, λεωφορεία) και των άλλων τρόπων πράσινης μετακίνησης. Είναι προφανές ότι, εφόσον η μείωση της χρήσης του Ι.Χ. στην περιοχή της οδού Πανεπιστημίου δεν είναι ουσιαστική, θα δημιουργηθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στις υπόλοιπες οδούς. Ανάλογα με την αναμενόμενη μείωση θα πρέπει να εξετασθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις εκτροπής των οχημάτων από την πεζοδρομούμενη οδό και ανάλογης ενίσχυσης των πράσινων μεταφορών. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην αναλυτική δικαιολόγηση κάθε έργου, στα πλαίσια μιας γενικότερης πολιτικής ριζικής αλλαγής της απαράδεκτης σημερινής κατάστασης, ώστε να περιοριστούν οι συνηθισμένες και κατά κανόνα αδικαιολόγητες αντιδράσεις για ορισμένες επεμβάσεις.

Ι. Φραντζεσκάκης, Συγκοινωνιολόγος,
Ομ. Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Επίτιμος Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής ECOCITY

Leave a Reply

κατασκευή ιστοσελίδων