Διαβούλευση

Οκτ 22nd, 2011 by admin | 0

Ο νέος Νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου και θα τεθεί σε ισχύ μόλις εκδοθεί η Υ.A. από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η οποία θα κατατάσσει τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Ο Ν. 4014/2011, ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011, αναμένεται να τροποποιήσει ουσιαστικά και να επιταχύνει σημαντικά την αδειοδοτική περιβαλλοντική διαδικασία, που σήμερα εκτιμάται ότι διαρκεί από 3 έως 5 χρόνια για τα σημαντικά έργα. Οι βασικές καινοτομίες του είναι
η ιδιωτικοποίηση καθηκόντων που ασκούνταν από το Δημόσιο,
η επιβολή διαφάνειας στο καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων με υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο των περιβαλλοντικών εγκρίσεων και   πο-ρισμάτων ελέγχων λειτουργίας τους.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή του Ν.4014 αποτελεί η έντονη και άμεση ενεργοποίηση του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων Υπουργείων, για την έκδοση των δεκαέξι Κανονιστικών Διατάξεων (Π.Δ. και ΥΑ) που προβλέπει ο Νόμος.
Διαφορετικά θα πρόκειται για άλλον ένα Νόμο για το περιβάλλον που θα μείνει ανενεργός.

Leave a Reply

κατασκευή ιστοσελίδων